Blog

Thông tin Sở Xây dựng Đắk Nông

Thông tin Sở Xây dựng Đắk Nông

Địa chỉ: Khu hành chính Sùng Đức, Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông

Điện thoại: 0261 3544 317

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng Đắk Nông

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, Ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.
Sở Xây dựng Đắk Lắk được thành lập ngày 31 tháng 01 năm 1977 theo quyết định số 26/QĐ-UB ngày 31/01/1977 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gọi là Ty Xây dựng Đắk Lắk.
Từ sau ngày 10/3/1975 giải phóng thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phòng, đất nước thống nhất, độc lập, non sông đất nước thu về một mối. Đắk Lắk cùng cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu lại phải luôn đối mặt với bọn phản động có vũ trang (Fulrô). Điểm xuất phát của ngành xây dựng rất thấp như: một số công trình giao thông, sân bay bị phá hủy do chiến tranh, hệ thống thủy lợi và các công trình công nghiệp hầy như không có gì, các công trình dân sinh, dân dụng, công sở chủ yếu là nhà cấp 4 lụp sụp không đáng kể, lực lượng lao động kỹ thuật chỉ vài nhà thầu nhỏ lẻ, đội ngũ cán bộ chuyên môn vừa thiếu, vừa yếu.
Hơn 40 năm qua, nhất là từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, các Nghị quyết đại hội của Tỉnh Đảng bộ đã từng bước vận dụng đường lối, chủ trương vào tình hình thực tế của tỉnh, của ngành. Được sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Xây dựng, Đảng bộ khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh và sự giúp đỡ, hợp tác của các ban, ngành đoàn thể tỉnh, cán bộ công chức, viên chức và công nhân trong toành ngành xây dựng Đắk Lắk nói chung, Sở Xây dựng nói riêng đã phát huy truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, đẩy mạnh sản xuất, tham gia nghĩa vụ Quốc tế cao cả giúp đất nước “Bạn” xây dựng lại khu hành chính trung tâm tỉnh Mon Đol Kyri – Cam Pu Chia (giai đoạn 1981-1985). Đồng thời tham gia vận động Quần chúng tại các Buôn làng thực hiện phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm”từ năm 2001 đến nay đạt được nhiều thành tựu quan trọng đáng phấn khởi và tự hào. Góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh ngày càng vững chắc, an ninh – chính trị được giữ vững.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *