Blog

Thông tin Sở Xây dựng Cà Mau

Thông tin Sở Xây dựng Cà Mau

Địa chỉ: 265 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Giờ: Đã đóng ⋅ Mở 7:00 Th 2
Điện thoại: 0290 6255 001

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng Cà Mau

II. Nhiệm vụ và quyền han:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT – BXD – BNV ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng  Bộ Xây dựng – Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

III. Bộ máy tổ chức của Sở như sau:

– Ban Giám đốc:
+ Giám đốc: Dư Minh Hùng.
+ Phó giám đốc: Phan Thế Bạo.
+ Phó giám đốc: Đặng Thái Nguyên.
+ Phó giám đốc: Mã Minh Tâm.
– Các phòng chuyên môn:
+ Văn phòng: Đinh Bảo Duy – Chánh Văn phòng;
+ Thanh tra: Hồng Văn Hận – Chánh Thanh tra;
+ Phòng Quy hoạch – Kiến trúc: Mã Hưng Minh – Trưởng phòng;
+ Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật: Trần Quốc Thống – Trưởng phòng;

+ Phòng Quản lý xây dựng: Võ Hoàng Hải – Trưởng phòng
+ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng: Quách Minh Hiển – Trưởng phòng;
+ Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản: Nguyễn Phi Đoàn – Trưởng phòng .

Tập tin đính kèm
Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *