Blog

Thông tin Sở Xây dựng Bình Phước

Thông tin Sở Xây dựng 

Địa chỉ: 676 QL14, P, Đồng Xoài, Bình Phước
Giờ: Đã đóng ⋅ Mở 7:30 Th 2
Điện thoại: 0271 3879 950

Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 1997 theo Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của UBND tỉnh Bình Phước.
I/ Giới thiệu tổng quan:
Tên cơ quan: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Số 676, QL14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Số điện thoại:    0651.3879950
Số Fax:            0651.3881019
Email: soxaydungbp@gmail.com
Website: sxd.binhphuoc.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 1997 theo Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của UBND tỉnh Bình Phước.

Về tình hình bộ máy biên chế của Sở: Khi vừa mới thành lập tổng số công chức, viên chức và người lao động (CC,VC-NLĐ) của Sở là 10 người được phân bố tại 4 phòng ban. Qua quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức, đến nay hệ thống phòng ban của Sở gồm 06 phòng ban và 01 đơn vị trực thuộc với tổng số CC,VC-NLĐ của Sở là 95 người, trong đó có 10 Kiến trúc sư, 38 Kỹ sư Xây dựng, 06 cử nhân Kinh tế, 06 cử nhân Luật, 03 đại học khác, 32 người trình độ từ Cao đẳng trở xuống.

Là một ngành có tầm quan trọng của tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao: Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh triển khai quy hoạch trung tâm thị xã Đồng Xoài, thị xã Bình Long, thị xã Phước Long thực hiện công tác giải toả, đền bù, thi công, ủi quang, phóng tuyến một số trục đường, hình thành khu trung tâm hành chính tỉnh, khu dân cư –  tái định cư thị xã Đồng Xoài.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, ngành Xây dựng tỉnh Bình Phước luôn bám sát và thực hiện theo quan điểm phát triển và mục tiêu chiến lược của UBND tỉnh và Bộ Xây dựng đề ra và đã đạt được một số kết quả nhất định như: Bộ mặt đô thị ngày càng hình thành rõ nét, bên cạnh đó công tác quy hoạch xây dựng được triển khai thực hiện phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, từng bước hoàn chỉnh hệ thống đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các khu đô thị, dân cư mới.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *