Blog

Thiết kế nhà hàng Miss Sài Gòn tại Bắc Kinh

Thiết kế nhà hàng Miss Sài Gòn tại Bắc Kinh. Công trình thiết kế nhà hàng Miss Sài Gòn tại Bắc Kinh – Trung Quốc. Công trình được kiến trúc sư Phan Đình Kha và cộng sự tư vấn thiết kế.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *