Blog

Sở Xây dựng Hà Nội

Thông tin Sở Xây dựng Hà Nội:

– Địa chỉ: 52 Phố Lê Đại Hành, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Điện thoại: 024 3976 2194

Website: http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn/vi-vn

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 8/9/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Hà Nội.

Nguồn: http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn/vi-vn
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *