Blog

Thông tin Sở Xây dựng Bạc Liêu

Thông tin Sở Xây dựng Bạc Liêu

Địa chỉ: 8 Dương Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Bạc Liêu

Điện thoại: 0291 3823 824

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng Bạc Liêu

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khoá IX, tỉnh Minh Hải được chia tách thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, cũng từ đó Sở xây dựng tỉnh Bạc Liêu được thành lập và bước vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Lúc mới thành lập, cơ sở vật chất kỹ thuật của Sở Xây dựng Bạc Liêu còn rất hạn chế, số lượng CB- CC phần lớn được điều động từ tỉnh Minh Hải (cũ). Ngay từ khi ra đời, Sở Xây dựng Bạc Liêu đã vượt qua khó khăn, ổn định tổ chức, bám sát chủ trương, nhiệm vụ ngành, từng bước đi lên và phát triển cho đến ngày hôm nay.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *