Blog

Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: 5 Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3511 680

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; có chức năng tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi Ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh gồm: xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến trúc; quy hoạch xây dựng đô thị; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị);

Sở Xây dựng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *