Blog

Chuyên gia phong thuỷ Trần Đức Thịnh

Ông Trần Đức Thịnh là người có nhiều năm tìm hiểu lĩnh vực phong thuỷ, và làm việc trong ngành xây dựng, hiện tại ông đã nghỉ hưu. Ông làm cố vấn cho Việt Architect Group trong việc tư vấn phong thuỷ.

Nhà nghiên cứu Phong thủy: Trần Đức Thịnh ( tuổi 71) Ông cũng là người dày công nghiên cứu phong thủy bát trạch nhiều năm, Ông hiểu biết khá sâu sắc về phong thủy, Chuyên gia phong thủy nhà, Hóa giải cung xấu trong phong thủy. Và chuyên gia xem ngày động thổ, cưới hỏi ..v..v.. (Ông hiện đang sống và làm chuyên gia phong thủy tại Từ Sơn – Bắc Ninh).

Mời các bạn xem thêm một số bài viết tại link dưới đây:

Phong thuỷ nhà và các xác định hướng

Hướng dẫn cách sử dụng la bàn

Thước lỗ ban và cách sử dụng.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *